Grup Científic

 

La Secció Científica es crea per indicació de la Junta Directiva per donar suport a la promoció de l’activitat científica de la Societat. Funciona com a òrgan assessor de la Junta a requeriment d’aquesta en els àmbits que li són propis.

Joaquim T. Limonero (Coordinador) psicòleg 
Veronica Romani metge 
Roser Cuadros metge 
Eva Barallat infermer/a 
Dulce Rodríguez infermer/a 
Antonia Expósito infermera 
Cristina Farriols metge 
Dolors Mateo psicòloga 
Judith Serna metge 
Jenifer Malumbres infermera 
David Bottaro metge 

 

La Secció Científica realitza reunions mensuals obertes als membres de la secció que serveixen per fer seguiment dels projectes iniciats.

Els projectes iniciats són:

 • - Revisions d’articles de la literatura:

       o Aportació trimestral de la revisió en forma de fitxa de 3 articles rellevants de la literatura a càrrec d’experts en atenció pal·liativa.
 • - Avaluació dels projectes presentats a la beca de la Societat:

       o La Secció Científica avalua de forma independent els projectes presentats a la beca de la SCBCP i proposa a la Junta Directiva el projecte que ha de rebre el finançament.
 • - Canalització de projectes de recerca:

       o Establiment de mecanismes de contacte entre professionals interessats en la recerca i investigadors principals per generar sinèrgies que permetin augmentar les possibilitats d’èxit dels projectes de recerca en atenció pal·liativa a Catalunya.
 • - Sessions de metodologia de la recerca:

       o S’inclouen en el programa de sessions de la Societat, sessions periòdiques centrades en metodologia de la recerca.
 • - Jornada Up-date de recerca en Cures Pal·liatives:

       o Organització d’una jornada anual de posada al dia de la situació de recerca en Cures Pal·liatives a Catalunya i resum dels principals congressos.

Els objectius de la Secció Científica són:

 • - Contribuir a la generació de coneixement en atenció pal·liativa.
 • - Contribuir a la difusió del coneixement en atenció pal·liativa.

 

Metadona: Val la pena atrevir-se a utilitzar-lo com a primera opció?
Publicat: abril 2022

Documents relacionats:
PDF - Català

Espiritualitat, religiositat o ambdós: la seva influència sobre el benestar del malalt.
Publicat: novembre 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

¿Beneficios del Mindfulness? Un gran reto por descubrir.
Publicat: novembre 2020

Documents relacionats:
PDF - Castellà

Delirium: una oportunitat per recerca qualitativa
Publicat: juny 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

Hospitals sense famílies, hem après alguna cosa?
Publicat: maig 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

Cures pal·liatives a oncologia, assignatura pendent.
Publicat: abril 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

Eutanàsia. Sabem de què parlem?
Publicat: maig 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

L’ús irregular d’opioides també existeix en les cures pal·liatives
Publicat: maig 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

Avançant amb la via subcutània
Publicat: maig 2021

Documents relacionats:
PDF - Català

Definición y recomendaciones para la planificación de decisiones anticipadas: un consenso internacional apoyado por la European Association for Pallaitive Care (EAPC)
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Prognostic Accuracy of Patients, Caregivers, and Oncologists in Advanced Cancer
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Development of a tool to identify and assess psychosocial and spiritual needs in end-of-life patients: The ENP-E scale
Publicat: desembre 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

The Association between Patient Characteristics and Opioid Treatment Response in Neuropathic and Nociceptive Pain due to Cancer
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

A Scoping Review to Map Empirical Evidence Regarding Key Domains and Questions in the Clinical Pathway of Delirium in Palliative Care.
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Integrated outpatient palliative care for patients with advanced cancer: A systematic review and meta-analysis
Publicat: 14/05/2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Breakthrough Cancer Pain in Patients with Abdominal Visceral Cancer Pain
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Pancreas Cancer-Associated Weight Loss
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català

Perspectives of bereaved relatives of patients with haematological malignancies concerning preferred place of care and death: A qualitative study
Publicat: maig 2019

Documents relacionats:
PDF - Català