Grup d'Espiritualitat

 

Partim del reconeixement que l'objectiu de les cures pal·liatives va més enllà del necessari control de símptomes. Aspira a promoure l'òptima qualitat de vida i a facilitar la possibilitat de sanació del pacient, entesa com el canvi que permet l'experiència de recuperar la seva integritat i plenitud com a persona.

La profunditat i qualitat de les vivències que acompanyen el procés del que s’ha vingut a anomenar "el Final de la Vida", han de ser vistes com una possible oportunitat de descobrir o enfortir els recursos de la persona, que li permetin el tancament de la seva biografia amb dignitat, coratge i confiança.

La persona, dotada de consciència en evolució, en la seva naturalesa essencial és profundament espiritual. D'aquesta naturalesa que li conforma, i que aspira a la integritat i plenitud, sorgeix l'inesgotable anhel de dotar la vida de sentit, de trobar harmonia en les relacions amb els altres i de transcendència.

Els professionals que acompanyem a pacients al final de la seva vida i als seus familiars, valoren que la dimensió espiritual costa de valorar i acompanyar per manca de formació específica. Refereixen que tenen dificultats per detectar les necessitats espirituals o només es relaciona aquesta dimensió amb la religiositat de la persona.

Davant de la necessitat i les ganes dels professionals de desenvolupar una atenció més integral, que contempli l'atenció al sofriment i a les necessitats i recursos espirituals dels pacients i els seus familiars, volem realitzar la proposta de treball del grup de treball d’espiritualitat de la societat catalano-balear de cures pal.liatives.

LA MISSIÓ:

Promoure entre pacients, familiars i professionals l'oportunitat de transformar el procés de morir en una experiència compartida de creixement personal i de presa de consciència dels nostres recursos i necessitats espirituals. Un grup de treball (GT) de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP) que vol impulsar l’espiritualitat en la clínica.

LA VISIÓ:

Generar coneixement, crear condicions i promoure que els professionals de cures pal·liatives interessats, adquireixin nivells de comprensió, compassió, competència i compromís, que els permetin ajudar a transformar i transcendir l'experiència de sofriment al final de la vida.

 

Professionals de les diferents disciplines que aborden l’atenció integral a pacients i familiars al final de la vida dels diferents dispositius: hospitalari, domiciliari, socio-sanitari, residencial. Que estiguin motivats per desenvolupar una atenció més integral, que contempli l'atenció al sofriment i a les necessitats i recursos espirituals dels pacients i els seus familiars.

El grup de treball tindrà vinculació amb el grup de treball de la SECPAL (GES) per promoure un treball en xarxa.

Grup promotor:

 • Gomis, Clara
 • Llagostera, Cristina
 • Jiménez, Eva (Coordinadora del grup)

 

 • Reunions trimestrals
 • Seminaris de formació continuada
 • Elaboració de guies i protocols
 • Interrelació amb altres societats
 • Coordinació amb altres grups de treball
 • Discussió de casos clínics
 • Actualització en Cures Pal·liatives i Educació
 • Organització de jornades

Els principals objectius del GT d’espiritualitat són:

 • Tenir coneixement de com s’està treballant actualment l’espiritualitat a l’àmbit de les CP en el nostre territori
 • Arrel d’aquesta informació poder identificar les necessitats específiques en l’àmbit de l’espiritualitat
 • Realitzar un pla formatiu per la promoció i desenvolupament de l’atenció espiritual en els professionals de les CP (jornades, seminaris, cursos)
 • Realitzar la proposta de diferents línies de recerca en la dimensió espiritual
 • Elaboració de materials, guies, protocols etc ...
 • Discussió de casos clínics

 

...