Grup pulmó d'ecografia clínica en Cures Pal·liatives

 

JUSTIFICACIÓ

L’objectiu principal de les cures pal·liatives és el d’acompanyar els pacients i les seves famílies en aquells casos de malalties avançades amb pronòstic desfavorable a curt termini. Aquest acompanyament es podrà dur a terme en diferents ubicacions (hospital, domicili, residencia o bé hospital d’atenció intermèdia) prioritzant sempre els desitjos del pacient-família.

De vegades poden tenir lloc situacions clíniques que puguin beneficiar-se d’un estudi més detallat per tal de poder ajustar el tractament. L’ecografia clínica és una eina diagnòstica no invasiva que pot oferir informació sensible i ajudar a la presa de decisions. A més al realitzar-se a peu de llit, la fa més valuosa donat que es pot portar a terme tant a l’àmbit hospitalari com fora d’aquest.

Per tot això, creiem necessària la formació d’un grup de treball que pugui ajudar a establir les bases de l’ús de l’ecografia en els pacients en situació de malaltia avançada.

OBJECTIUS

 • Determinar a quines circumstàncies l’ús de l’ecografia pot ser útil en l’àmbit de les cures pal·liatives.
 • Impulsar iniciatives per donar visibilitat a la utilitat de l’ecografia.
 • Organitzar cursos de formació en ecografia clínica en cures pal·liatives.
 • Promoure estudis d’investigació sobre l’ús de l’ecografia en les cures pal·liatives per tal de crear evidencia científica.
 • Creació de guies de recomanacions per la bona pràctica professional.
 • Crear sinergies amb altres àmbits del coneixement (infermeria, radiologia, universitat).
 • Propiciar la comunicació y trobades entre professionals experts en l’ús d’ecografia a peu de llit pel desenvolupament d’àrees específiques en cures pal·liatives.

ESTRUCTURA i FUNCIONAMENT DEL GRUP

 • Fase de formació del grup: Metges/sses i Infermer/es pal·liativistes que pertanyen a la societat catalana de cures pal·liatives amb especial interès en aprofundir en l’ús de l’ecografia en l’àmbit del malalt en situació de fi de vida.
 • Fase d’assentament del grup: valorar la incorporació de nous membres (metges/sses, infermer/es, radiolegs, etc) que vulguin realitzar propostes per la creació del grup de treball així com per aportar idees i projectes que es puguin desenvolupar.

ESTRATÈGIA DE TREBALL DEL GRUP

En primer lloc, establim una fase de creació del grup amb la intenció de que varies persones de diferents àmbits de treball s’afegissin per formar un equip heterogeni, per aportar idees diverses.

Un cop establert l’equip de treball vam iniciar tasques de recerca amb la intenció d’iniciar un “scoping review” sobre l’ús de l’ecografia a peu de llit a cures pal·liatives.

Volem representar a la comunitat científica i serveis sanitaris en general, tant en l’àmbit local com estatal, amb la intenció de donar rellevància a l’ús de l’ecografia a peu de llit en pacients amb malalties avançades, amb l’objectiu d’aportar confort i seguretat als pacients com a familiars i sanitaris.

 

Nom Servei Ciutat
Coordinadors
David Bottaro Parra Unitat de Cures Pal·Liatives de L'Institut d'Oncologia de La Catalunya Sud, Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Reus, Tarragona
Adrian Oller Bonache Programa d´Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES). Grup Mutuam. Barcelona
Membres
Eva Barallat Gimeno Facultat d´Infermeria i Fisioterapia. Universitat de Lleida. Lleida
Rosa Blasi Martínez Unitat de Cures Pal·liatives del Centre Fòrum. Hospital del Mar. Barcelona
Jaume Canal Sotelo Unitat de Cures Pal·liatives. Hospital d´Atenció Intermedia Hestia Balaguer. Balaguer, Lleida
Antonio Martin Marco Unidad de Hospitalización a domicilio y Cuidados Paliativos. Hospital Universitari de la Rivera. Alzira, València
Lina Nitola Mendoza Servei de Cures Pal·liatives Intitut Català d´Oncologia (ICO), Badalona. Badalona, Barcelona

 


Es proposen reunions el tercer dijous de cada mes. Es realitzen en format online mitjançant l’aplicació Teams. Amb l’objectiu d’actualitzar l’evolució dels projectes i plantejar l’execució de nous.

 

 • Blasi Martínez Rosa, Bottaro Parra David, Martin Marco Antonio, Canals Sotelo Jaume, Nitola-Mendoza Lina, Oller Bonache Adrian, Barallat Gimeno Eva. Utilidad de la ecografía clínica en pacientes oncológicos avanzados: una scoping review /Utility of clinical ultrasonography in advanced cancer patients: a scoping review. j.medipa 2023. doi: 10.20986/medpal.2023.1414/2023.
 • García Gil D, Castillo Padrós MR, Díaz Gómez AL, Oller Bonache A. Ecografía clínica en cuidados paliativos. Principios básicos. Med Paliat. 2023;30:102-109.
 • Castillo Padrós MR, García Gil D, Blasi Martínez Rosa. Herramientas asistenciales en cuidados paliativos: utilidad y beneficios de la ecografía clínica. Editorial. Med Paliat. 2023; 30(1): 1-2 / DOI: 10.20986/medpal.2023.1412/2023.