Grup de Psicòlegs en Cures Pal·liatives

 

OBJECTIUS

Amb l’objectiu principal de garantir una atenció psicològica de qualitat als pacients, familiars i professionals en situació de final de vida, el grup de psicòlegs és un grup de treball (GT) de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP) que vol impulsar i consolidar la psicologia pal·liativa.

HISTÒRIA

El GT de psicòlegs és un grup que funciona des del 1992 en que va néixer sota l’impuls de Manel Dionís Comas, amb trobades regulars de psicòlegs que estan treballant en l’àmbit de l’atenció pal·liativa en el seu sentit més ampli.

Durant els dos primers any les reunions van ser més espaiades i a diferents seus (hospitals o CSS on estaven treballant els membres), passant a ser mensuals i amb seu a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

A partir del 2007 s’inicia fins a l’actualitat un espai de treball conjunt amb el GT de Psicooncologia de la Societat d’Oncologia Mèdica, també amb seu a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. Molts membres pertanyen als dos grups.

Al llarg dels anys ambdós grups han tirat endavant gràcies especialment a l’esforç de persones i voluntarisme de persones que han vetllat pel bon funcionament del grup, així com la de moltes que han vingut participant al llarg dels anys.

 

Els membres del grup són psicòlegs que es dediquen a la psicologia pal·liativa i/o a la psicooncologia, tant des de la vessant assistencial com acadèmica.

Els membres que composen el GT tenen una experiència diversa, tenint professionals amb una amplia experiència amb la incorporació d’altres més joves.

 • Anna Camps
 • Anna Saló
 • Ainhoa Videgain
 • Carme Expósito
 • Clara Fraguell
 • Cristina Bierge
 • Cristina Llagostera
 • Cruz Sanchez
 • Dolors Mateo
 • Eva Tobajas
 • Helena Villar
 • Jaume Martinez
 • Joaquim Limonero
 • Laura Baget
 • Lourdes Forn
 • Maria Rufino
 • Marta Argilés
 • Marta Pérez
 • Meritxell Naudeillo
 • Montse Bernaus
 • Noemí Morales
 • Núria Ferrer
 • Patricia Martí
 • Ramon Bayés
 • Sandra Blavi
 • Silvia de Cuadras
 • Silvia Viel
 • Tomás Blasco
 • Valerie Buscemi
 • Victoria Marin

 


Reunions mensuals, divendres de 10 a 14 hores, amb una participació oscil·lant entre els 15 i 40 participants entre els dos grups de treball. Les principals activitats que es porten a terme dins del GT són:

 • “networking”
 • Promoció i desenvolupament de l’atenció psicològica en cures pal·liatives
 • Seminaris consensuats de formació continuada
 • Elaboració de guies i protocols
 • Investigació multicèntrica
 • Interrelació amb altres societats
 • Coordinació amb altres grups de treball
 • Discussió de casos clínics
 • Actualització de temes clau en psicologia pal·liativa
 • Organització de jornades
 • Sensibilització sobre el rol del psicòleg

 

...