Que fem?

Missió

Desenvolupar i difondre les cures pal·liatives a Catalunya, vetllant per la qualitat en l’atenció al pacient i família, i promocionant la recerca i la formació dels professionals.


Visió

Esdevenir referents de diàleg en l’àmbit de les cures pal·liatives.


Valors

 • Credibilitat
 • Confiança
 • Rigor professional
 • Coherència
 • Transparència
 • Humanitat

Eixos i objectius estratègics

 • Eix 1: Desenvolupament científic
  • OE.1: Promoure projectes de recerca propis de la societat (Systematic reviews)
  • OE.2: Sistematitzar activitats de formació i difusió
  • OE.3: Dissenyar Easy Guides
 • Eix 2: Promoció de l’Excel·lència
  • OE.4: Acreditar guies, jornades, post-graus i màsters
  • OE.5: Definir indicadors clau de cures pal·liatives
 • Eix 3: Sostenibilitat de la societat
  • OE.6: Definir un nou model de finançament extern
  • OE.7: Potenciar l’aliança amb l’Acadèmia
  • OE.8: Potenciar la imatge i notorietat de la societat

Pla estratègic societat