4a JORNADA UP-DATE DE LA SCBCP

9 ABRIL 2024 ~ Format híbrid
20/03/2024
  • 15:30-16:00 Inscripció i entrega documentació
  • 16:00-16:15h Taula Inaugural

Jordi Trelis, President de la SCBCP.
Joaquim T. Limonero, Coordinador Jornada Up-date SCBCP.

  • 16:15-17:00h Conferència plenària

“Atenció pal·liativa a l’àmbit residencial: de la teoria a la pràctica”
Ponent: Jordi Amblàs. Director d’atenció Integrada del Departament de Salut
 

  • 17:00-18:00h Presentació d’ARTICLES de membres de la SCBCP

Article 1. “Antitumoral Agent-Induced Constipation: A Systematic Review”
Ponent: Agnès Calsina. Servei de Cures Pal·liatives, ICO Badalona


Article 2. “Utilidad de la ecografía clínica en pacientes oncológicos avanzados con necesidades paliativas: una Scoping Review”
Ponent: David Bottaro. Unitat de Cures Pal·liatives, Hospital Universitari Sant Joan de Reus.


Article 3. “Psychological factors and Quality of Life in children with palliative needs: A predictive analysis”
Ponent: Dani Toro. Àrea de Salut Mental, C2P2 - Servei d’ Atenció Pal·liativa i Pacient Crònic Complex. Hospital San Joan de Déu


Article 4. “Perceptions and experiences of onco-haematology professionals in relation to advance care planning: a qualitative study”
Ponent: Cristina Lasmarias. Cap de Planificació en Geriatria i Cures Pal·liatives, Pla director sociosanitari i membre de l’equip de transformació de l’atenció intermèdia


PAUSA Cafè 18:00-18:30h

 

  • 18:30-19:50h Presentació de TESI DOCTORALS de membres de la SCBCP

Tesi 1. Impacto de una Intervención Educativa en Cuidadores a Domicilio de Personas Mayores con Deseo de Adelantar la Muerte
Ponent: Jenifer Malumbres Talavera. PADES Delta del Llobregat. Professora col·laboradora en la Universitat Internacional de Catalunya.


Tesi 2. Trabajo Social en oncología. Intervención familiar
Ponent: Mercè Riquelme. Cap Unitat Treball Social. ICO Badalona.


Tesi 3 . Efectivitat clínica de la transfusió d’hematies en malalts amb càncer avançat ingressats en una unitat de cures pal·liatives
Ponent: Cristina Farriols. Cap de secció de Cures pal·liatives. Servei de Geriatria. Hospital del Mar.


19:50-20:00h: Cloenda
Jordi Trelis, President de la SCBCP.