Detall de l'activitat

Reunió conjunta Psicooncologia SCBO + Psicologia Pal·liativa SCBCP
Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives - Psicòlegs en Cures Pal·liatives, Societat Catalanobalear d'Oncologia - Grup de Treball de Psicooncologia
Del 6 d'octubre 2023 al 14 de juny 2023

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 6 d'octubre de 2023 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Virtual - Reunió conjunta sicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP
Divendres, 17 de novembre de 2023 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Can Caralleu - Sala 8
Divendres, 19 de gener de 2024 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Virtual - Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP
Divendres, 16 de febrer de 2024 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Can Caralleu - Sala 6
Divendres, 15 de març de 2024 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Virtual - Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP
Divendres, 19 d'abril de 2024 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Can Caralleu - Sala 8
Divendres, 10 de maig de 2024 | 11:45 - 13:15
11:45 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Virtual - Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP
Divendres, 14 de juny de 2024 | 10:00 - 13:15
10:00 - 13:15
Reunió conjunta psicooncologia SCBO + psicologia pal·liativa SCBCP > Can Caralleu - Sala 1