Junta directiva

President Helena Camell Ilari
Vicepresident 1 Joan Bertran Muñoz
Vicepresident 2 Jordi Trelis Navarro
Secretari Dolors Mateo Ortega
Tresorer Judith Serna Mont-Ros
Vocal Mireia Rodríguez Trujillo
Vocal Cristina Lasmarias Martinez
Vocal Gemma Riera Tornes
Vocal Emma Costas Muñoz
Vocal Gala Serrano Bermudez
Juntes

Històric de Juntes