Detall de la notícia

Segona edició: Postgrau en Atenció domiciliària, integral i integrada a persones a final de vida
Publicat: 12/06/2018

El procés d’inscripció és online:
www.umanresa.cat/cifc
O personalment a les oficines del Centre
Internacional de Formació Contínua.